Language of document :

8. märtsil 2013 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-21/13)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid T. Bontinck, S. Greco)

Kostja: komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada otsus, mis käsitleb hageja pensioniõiguste ülekandmist liidu pensioniskeemi, kohaldades arvutamisel ametnike personalieeskirjade VIII lisa artiklite 11 ja 12 uusi üldisi rakendussätteid.

Hageja nõuded

tunnistada õigusvastaseks ametnike personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 üldiste rakendussätete artikkel 9;

järelikult tühistada nõukogu peasekretariaadi 23. mai 2012. aasta otsus, milles tehakse hagejale personalieeskirjade VIII lisa artikli 11 lõike 2 ja 11. oktoobri 2011. aasta üldiste rakendussätete alusel pensioniõiguste ülekandmise ettepanek, nagu hageja allkirjastas selle 19. juulil 2012;

mõista kõik kohtukulud välja kostjalt vastavalt Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 87 lõikele 1.