Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 8. martā – ZZ/Komisija

(lieta F-21/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji – T. Bontinck, S. Greco, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītājas pensijas tiesību pārskaitīšanu Savienības pensiju programmā, pamatojoties uz aprēķina priekšlikumu, kurā ir piemēroti jaunie VĪN, kas attiecas uz Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. un 12. pantu

Prasītājas prasījumi:

atzīt par prettiesisku Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punkta Vispārējo īstenošanas noteikumu 9. pantu;

līdz ar to atcelt Padomes 2012. gada 23. maija Ģenerālsekretariāta lēmumu, ar kuru prasītājai sniedz priekšlikumu, ko tā parakstījusi 2012. gada 19. jūlijā, pārskaitīt pensijas tiesības atbilstoši Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 11. panta 2. punktam, pamatojoties uz 11.10.2011. VĪN;piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus atbilstoši Civildienesta tiesas Reglamenta 87. panta 1. punktam.