Language of document :

Acțiune introdusă la 8 martie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-21/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentanți: T. Bontinck și S. Greco, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei privind transferul drepturilor de pensie ale reclamantului în sistemul de pensii al Uniunii, în temeiul propunerii de calcul care aplică noile DGA referitoare la articolele 11 și 12 din anexa VIII la Statutul funcționarilor

Concluziile reclamantului

Declararea nelegalității articolului 9 din Dispozițiile generale de punere în aplicare a articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la Statutul funcționarilor;

în consecință, anularea deciziei Secretariatului General al Consiliului din 23 mai 2012 prin care se stabilește o propunere de transfer al drepturilor de pensie, în temeiul articolului 11 alineatul (2) din anexa VIII la statut, potrivit DGA din 11.10.2011, către reclamant, astfel cum a fost semnată de acesta la 19 iulie 2012; obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată, în conformitate cu articolul 87 alineatul (1) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice.