Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 21. martā – ZZ/Komisija

(lieta F-24/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: ZZ (pārstāvji – S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal un D. Abreu Caldas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu noraidīt prasītāja prasību atlīdzināt zaudējumus, kas radās Komisijas pieļauto kļūdu dēļ darbā pieņemšanas procedūras laikā, kā rezultātā viņš netika pieņemts darbā

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2012. gada 5. jūnija un 2012. gada 7. decembra lēmumus, ar ko ir noraidīta prasītāja prasība atlīdzināt zaudējumus;

piespriest Komisijai atjaunot prasītāja karjeru;

piespriest Komisijai samaksāt EUR 14 911,07, kā arī iemaksas pensiju shēmā, sākot no 2011. gada oktobra, un EUR 2500 kā atlīdzību par radīto mantisko un morālo kaitējumu, ar atrunu par šīs summas iespējamo palielināšanu vai samazināšanu tiesvedības laikā, šīm summām pieskaitot nokavējuma procentus, ko aprēķina, sākot no samaksas termiņa beigām, atbilstoši ECB noteiktajai galveno refinansēšanas operāciju likmei, tai pieskaitot divus punktus;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.