Language of document :

Tožba, vložena 21. marca 2013 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-24/13)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal in D. Abreu Caldas, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti zavrnitve predloga tožeče stranke, naj se ji plača odškodnina za napake Komisije med postopkom zaposlovanja, ki ni bil izveden do konca.

Predlogi tožeče stranke

Odločbi OPI z dne 5. junija 2012 in 7. decembra 2012 o zavrnitvi odškodninskega zahtevka tožeče stranke naj se razglasita za nični;

Komisiji naj se naloži vzpostavitev kariere tožeče stranke;

Komisiji naj se – ob upoštevanju povečanja ali zmanjšanja med postopkom – naloži plačilo 14.911,07 EUR, skupaj s plačilom prispevkov v pokojninski sistem od oktobra 2011 dalje, in plačilo 2500 EUR za povzročeno premoženjsko in nepremoženjsko škodo, pri čemer naj se navedeni znesek poveča za zamudne obresti od dne, ko ta zneska zapadeta, po obrestni meri, ki jo je ECB določila za operacije glavnega refinanciranja, povišani za dve točki;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.