Language of document :

Acțiune introdusă la 11 iulie 2013 – ZZ/Comisia Europeană

(Cauza F-22/13)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: M. Pecyna, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei prin care se refuză recrutarea reclamantului în temeiul faptului că nu îndeplinește condițiile de admitere prevăzute în anunțul concursului EPSO/AD/207/11

Concluziile reclamantului

anularea Deciziei pronunțate la 26 septembrie 2012 de Comisia Europeană, Direcția Generală Resurse Umane și Securitate, Unitatea B.2, prin care se refuză recrutarea reclamantului de către Comisie (ESTAT) de pe lista de rezervă a concursului EPSO/AD/207/11 și se adaugă un comentariu în lista de rezervă a concursului respectiv prin care se informează serviciile Comisiei că reclamantul nu îndeplinește condițiile de admitere la acest concurs

dacă este cazul, anularea Deciziei pronunțate la 25 februarie 2013 de către directorul DG HR.D.2 a Comisiei Europene, prin care se respinge reclamația introdusă de ZZ (nr. R/696/12);

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.