Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2014. gada 10. jūlija rīkojums – Mészáros/Komisija

(lieta F-22/13)1

Civildienests – Konkurss – Paziņojums par konkursu EPSO/AD/207/11 – Konkursa veiksmīgais kandidāts, kurš iekļauts rezerves sarakstā – Iecēlējinstitūcijas veikta nosacījumu dalībai AD 7 pakāpes konkursā pārbaude – Profesionāla pieredze, kas ir mazāka par nepieciešamo – Acīmredzama kļūda atlases komisijas vērtējumā – Iecēlējinstitūcijas veikta darba piedāvājuma atsaukšana – Iecēlējinstitūcijas saistošā kompetence

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mátyás Támas Mészáros (Krakova, Polija) (pārstāvis – M. Pecyna, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – B. Eggers un G. Gattinara)

Priekšmets

Prasība atcelt lēmumu, ar ko noraidīts ESTAT prasītājam izteiktais darba piedāvājums un prasītājs nav atzīts par atbilstīgu konkursam EPSO/AD/207/11Rezolutīvā daļa:prasību noraidīt kā acīmredzami nepamatotu;Eiropas Komisija sedz savus, kā arī atlīdzina M. Mészáros tiesāšanās izdevumus.