Language of document :

2016 m. vasario 26 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje McArdle / Komisija

(Byla F-25/13)1

Proceso kalba: prancūzų

Antrosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 OL C 156, 2013 6 1, p. 55.