Language of document :

Civildienesta tiesas 2016. gada 26. februāra rīkojums – McArdle/Komisija

(lieta F-25/13) 1

Tiesvedības valoda – franču

Otrās palātas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1    OV C 156, 1.6.2013., 55. lpp.