Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 26 februarie 2016 – McArdle/Comisia

(Cauza F 25/13)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 156, 1.6.2013, p. 55.