Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 1. srpna 2016 – Mario Animali a další v. Evropská komise

(Věc F-23/13)1

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu – Převod nároků na důchod získaných v jiných systémech do unijního důchodového systému – Rozhodnutí o uznání příspěvkových let přijaté na základě nových obecných prováděcích ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu – Článek 81 jednacího řádu – zjevně neopodstatněná žaloba“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Mario Animali a další (Brusel, Belgie) (zástupci: původně D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti, poté D. de Abreu Caldas a J.-N. Louis, advokáti, a nakonec J.-N. Louis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně C. Ehrbar a M. G. Gattinara, poté J. Currall a G. Gattinara, a nakonec G. Gattinara, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí převádějícího konečný výpočet odpracovaných let pro převod důchodových nároků žalobců do unijního důchodového systému podle nových obecných prováděcích pravidel k článkům 11 a 12 a přílohy VIII služebního řádu

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1     Úř. věst. C 156, 1.6.2013, s. 55.