Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 1. avgusta 2016 – Mario Animali in drugi/Evropska komisija

(Zadeva F-23/13)1

(Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike – Prenos pokojninskih pravic, pridobljenih v okviru drugih sistemov, v pokojninski sistem Unije – Odločba o priznanju pokojninske dobe, v kateri so uporabljene nove splošne določbe za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike – Člen 81 Poslovnika – Očitno neutemeljena tožba)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Mario Animali in drugi (Bruselj, Belgija) (zastopniki: sprva D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki, nato D. de Abreu Caldas in J.-N. Louis, odvetnika, in na koncu J.-N. Louis, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva C. Ehrbar in G. Gattinara, agenta, nato J. Currall in G. Gattinara, agenta, in na koncu G. Gattinara, agent)

Predmet

Razglasitev ničnosti odločbe, s katero se obvešča glede dokončnega izračuna pokojninskih pravic tožeče stranke za prenos v pokojninski sistem Unije, v kateri so uporabljene nove splošne določbe za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom za uradnike.

Izrek

1.    Tožba se zavrne kot očitno neutemeljena.

2.    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 UL C 156, 1.6.2013, str. 55.