Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 1 augusti 2016 – Mario Animali m.fl. mot Europeiska kommissionen

(Mål F-23/13)1

(Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system – Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Artikel 81 i rättegångsreglerna – Uppenbart att talan ska ogillas)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Mario Animali m.fl. (Bryssel, Belgien) (ombud: inledningsvis advokaterna D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal, därefter advokaterna D. de Abreu Caldas och J.-N. Louis, och slutligen advokaten J.-N. Louis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: inledningsvis C. Ehrbar och M. G. Gattinara, därefter J. Currall och G. Gattinara, och slutligen G. Gattinara)

Saken

Ogiltigförklaring av beslutet med meddelande om den slutgiltiga beräkningen av antalet pensionsgrundande tjänsteår vid överföringen av sökandenas pensionsrättigheter till unionens pensionssystem, enligt de nya tillämpningsföreskrifterna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII i tjänsteföreskrifterna.

Avgörande

Talan ogillas såsom uppenbart ogrundad.

Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 156, 1.6.2013, s. 55.