Language of document :

Acțiune introdusă la 12 martie 2021 – Comisia Europeană/Republica Polonă

(Cauza C-166/21)

Limba de procedură: polona

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: C. Perrin și M. Siekierzyńska, agenți)

Pârâtă: Republica Polonă

Concluziile reclamantei

Constatarea faptului că Republica Polonă, prin faptul că i-a privat pe importatorii de alcool etilic utilizat de scutirea obligatorie de acciză în cazul în care astfel de importatori nu se prevalează de regimul suspensiv de colectare a accizei respective, nu și-a îndeplinit obligațiile care rezultă din articolul 27 alineatul (1) litera (d) din Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice1 și din principiul proporționalității

obligarea Republicii Polone la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Republica Polonă a adoptat o reglementare națională în temeiul căreia importatorii de alcool etilic utilizat pentru producerea de medicamente sunt privați de scutirea de accize dacă nu se prevalează de regimul suspensiv de colectare a accizelor respective.

Potrivit Comisiei, prin aceasta se încalcă obligațiile care rezultă din articolul 27 alineatul (1) litera (d) din Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea structurilor accizelor la alcool și băuturi alcoolice și din principiul proporționalității.

În temeiul dispoziției menționate din directiva citată anterior, Statele membre scutesc de accize produsele care intră sub incidența prezentei directive după îndeplinirea condițiilor stabilite de acestea în scopul asigurării aplicării corecte a respectivelor scutiri și al prevenirii oricărei evaziuni, evitări sau abuz. Comisia apreciază că, pentru a garanta aplicarea corectă a scutirii sau pentru evitarea oricărei evaziuni, evitări sau abuz, nu este necesar să se condiționeze scutirea de accize de aplicarea regimului suspensiv de colectare a accizei respective. Comisia consideră că acest lucru este contrar, în egală măsură, principiului proporționalității.

____________

1 JO 1992, L 316, p. 21, Ediție specială, 09/vol. 1, p. 152.