Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 10. listopadu 2011 – Merhzaoui v. Rada

(Věc F-18/09)1

„Veřejná služba – Úředníci – Povýšení – Zařazení do platové třídy – Místní zaměstnanci jmenovaní úředníky – Článek 10 přílohy XIII služebního řádu – Článek 3 přílohy pracovního řádu ostatních zaměstnanců – Povyšovací řízení 2008 – Srovnávací přezkum zásluh mezi úředníky zařazenými do skupiny AST – Postup založený na hodnotících zprávách 2005/2006 – Kritérium úrovně zastávané odpovědnosti“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Mohamed Merhzaoui (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie (zástupci: M. Bauer a G. Kimberley, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí o přidělení žalobce do skupiny AST 1–7. Dále zrušení rozhodnutí o jeho nepovýšení do platové třídy AST 2 v povyšovacím řízení 2008, jakož i rozhodnutí o povýšení úředníků s menšími zásluhami do této platové třídy.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

M. Merhzaoui ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vzniklé Radě Evropské unie.

____________

1 Úř. věst. C 113, 16.5.2009, s. 46.