Language of document :

Sag anlagt den 20. februar 2009 - Almeida Campos m.fl. mod Rådet

(Sag F-14/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Ana Maria Almeida Campos (Bruxelles, Belgien) m.fl. (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgerne til lønklasse AD 12 for bedømmelsesåret 2008, og om fornødent annullation af afgørelserne om at forfremme de tjenestemænd, hvis navn er opført på listen over forfremmede personer offentliggjort i AM nr. 72/08 af 21. april 2008, til denne lønklasse for det samme bedømmelsesår.

Sagsøgernes påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgerne til lønklasse AD 12 for bedømmelsesåret 2008 (forfremmelsesprocedure 2008), og om fornødent annullation af afgørelserne om at forfremme de tjenestemænd, hvis navn er opført på listen over forfremmede personer offentliggjort i AM nr. 72/08 af 21. april 2008, til denne lønklasse for det samme bedømmelsesår.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________