Language of document :

Acțiune introdusă la 24 februarie 2009 - De Britto Patricio-Dias/Comisia

(Cauza F-16/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Jorge de Britto Patricio-Dias (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Massaux, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de respingere a reclamației formulate de reclamant împotriva deciziei de evaluare a acestuia pentru anul 2007

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei AIPN din 21 noiembrie 2008 și, în măsura în care este necesar, anularea raportului asupra evoluției carierei pentru perioada 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2007;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________