Language of document :

Tožba, vložena 24. februarja 2009 - De Britto Patricio-Dias proti Komisiji

(Zadeva F-16/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Massaux, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi pritožbe, ki jo je tožeča stranka vložila zoper odločbo o njenem ocenjevanju v letu 2007.

Predlogi tožeče stranke

Za nično naj se razglasita odločba OPI z dne 21. novembra 2008 in, kolikor je to potrebno, karierno ocenjevalno poročilo za obdobje od 1. januarja 2007 do 31. decembra 2007;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________