Language of document :

Talan väckt den 24 februari 2009 - De Britto Patricio-Dias mot kommissionen

(Mål F-16/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Jorge de Britto Patricio-Dias (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten L. Massaux)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att avslå sökandens klagomål mot beslutet om utvärdering av sökanden under år 2007.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 21 november 2008 och, vid behov, karriärutvecklingsrapporten för perioden den 1 januari 2007 till den 31 december 2007, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________