Language of document :

Kanne 27.2.2009 - Meister v. SMHV

(Asia F-17/09)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Herbert E. Meister (Alicante, Espanja) (edustaja: asianajaja H.-J. Zimmermann)

Vastaaja: sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Päätös, jolla hylättiin kantajan valitus, joka koski ylennyspisteiden laskemista vuodelta 2008 ja vaatimusta vahingonkorvauksesta hyvää henkilöstöhallintoa koskevien periaatteiden loukkaamisen perusteella, on kumottava.

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että

pääjohtajan 20.12.2008 tekemä hiljainen hylkäävä päätös kantajan 20.8.2008 henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla tekemästä sisäisestä valituksesta on kumottava

vastaajan on suoritettava kantajalle vahingonkorvaus, jonka määrä jätetään yhteisöjen tuomioistuimen arvioitavaksi

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________