Language of document :

Kanne 18.2.2009 - A v. komissio

(Asia F-12/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: A (Port-Vendres, Ranska) (edustajat: asianajajat B. Cambier ja A. Paternostre)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä vaatimus siitä, että komission todetaan olevan vastuussa tietyistä väitetyistä kantajaan kohdistuvista henkilöstösääntöjen 73 artiklaan perustuvan menettelyn yhteydessä tapahtuneista virheistä, sekä useiden sellaisten päätösten kumoaminen, joilla on kieltäydytty soveltamasta kantajaan henkilöstösääntöjen 73 artiklan 2 kohdan b alakohdan säännöksiä, antamasta hänelle useita hänen potilastietoihinsa kuuluvia asiakirjoja ja korvaamasta hänelle tiettyjä sairauskuluja. Toisaalta vaatimus siitä, että väitetyt vahingot korvataan.

Vaatimukset

Euroopan komission on todettava olevan vastuussa kantajaan kohdistuvista, henkilöstösääntöjen 73 artiklaan ja Euroopan yhteisöjen virkamiesten työtapaturma- ja ammattitautiriskien kattamista koskeviin yhteisiin säännöksiin perustuvan menettelyn yhteydessä tapahtuneista virheistä

Euroopan komission 8.4.2008 ja 13.11.2008 tekemät päätökset, joilla on kieltäydytty soveltamasta kantajaan henkilöstösääntöjen 73 artiklan 2 kohdan b alakohdan säännöksiä, antamasta hänelle useita hänen potilastietoihinsa kuuluvia asiakirjoja ja korvaamasta hänelle tiettyjä sairauskustannuksia, on kumottava

Euroopan komissio on velvoitettava suorittamaan kantajalle välittömästi henkilöstösääntöjen 73 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetty vahingonkorvaus eli 1 422 024 euroa, antamaan hänelle vaaditut asiakirjat ja korvaamaan hänelle kaikki siitä ammattitaudista, josta hän kärsii, tähän mennessä aiheutuneet ja myöhemmin aiheutuvat sairauskustannukset

Euroopan komissio on velvoitettava suorittamaan kantajalle Euroopan keskuspankin ohjauskoron mukaista viivästyskorkoa kahdella prosenttiyksiköllä lisättynä henkilöstösääntöjen 73 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella maksettavan vahingonkorvauksen määrälle vuoden 2004 joulukuusta lukien, jona ajankohtana kantajan sairauden työperäisyys olisi pitänyt tunnistaa

Euroopan komissio on velvoitettava suorittamaan kantajalle sillä perusteella, että tällä on oikeus täysimääräiseen korvaukseen kärsimästään vahingosta, edellä mainittujen määrien lisäksi 1 949 689 euron määrä, joka vastaa eroa kärsityn vahingon kokonaismäärän ja kantajalle henkilöstösääntöjen 73 artiklan 2 kohdan b alakohdan perusteella maksettavan kiinteämääräisen korvauksen välillä

Euroopan komissio on velvoitettava suorittamaan kantajalle 25 000 euron määrä tai muu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen sopivana pitämä määrä kantajan Euroopan komission yksiköiden häntä koskevien lääketieteellisten menettelyjen toimittamisessa tekemien useiden virheiden ja sääntöjenvastaisuuksien vuoksi kärsimän aineettoman vahingon perusteella

Euroopan yhteisöjen komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________