Language of document : ECLI:EU:F:2009:164

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. lapkričio 30 d.

Byla F‑16/09

Jorge de Britto Patrício-Dias

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Vertinimas – Karjeros raidos ataskaita – Vertinimas už 2007 metus – Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio pažeidimas – Motyvavimas – Akivaizdi vertinimo klaida – Darbo našumo vertinimas už dalį vertinamojo laikotarpio“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo J. Britto Patrício-Dias prašo panaikinti, pirma, jo karjeros raidos ataskaitą už laikotarpį nuo 2007 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. ir, antra, 2008 m. lapkričio 21 d. Paskyrimų tarnybos sprendimą atmesti jo skundą dėl minėtos karjeros raidos ataskaitos.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Priteisti iš ieškovo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Vertinimas – Karjeros raidos ataskaita – Už ankstesnį vertinimą blogesnis vertinimas – Pareiga motyvuoti

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 ir 43 straipsniai)

2.      Pareigūnai – Vertinimas – Karjeros raidos ataskaita – Pareiga atlikti vertinimą už visą vertinamąjį laikotarpį

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnis)

1.      Karjeros raidos ataskaitoms, kurios nėra sprendimai, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 25 straipsnį, taikomos specialiosios 43 straipsnyje nurodytos nuostatos. Vis dėlto administracija privalo pakankamai ir išsamiai motyvuoti visas karjeros raidos ataskaitas ir suteikti suinteresuotajam asmeniui galimybę pateikti pastabas dėl šių motyvų, o šių reikalavimų laikymasis ypač svarbus, kai vertinimas yra blogesnis už ankstesnį vertinimą. Kai vertinimas tik šiek tiek blogesnis, pareigą motyvuoti administracija gali įvykdyti glaustai pagrįsdama šį pablogėjimą, pavyzdžiui, suinteresuotojo asmens veiklos analitiniuose vertinimuose nurodyti niuansus, kurių nebuvo ankstesnėje karjeros raidos ataskaitoje pateiktuose vertinimuose.

(žr. 45 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1976 m. lapkričio 25 d. Sprendimo Küster prieš Parlamentą, 122/75, Rink. p. 1685, 24 ir 25 punktai.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2002 m. birželio 12 d. Sprendimo Mellone prieš Komisiją, T‑187/01, Rink. VT p. I‑A‑81 ir II‑389, 27 punktas ir jame nurodyta teismų praktika; 2004 m. rugsėjo 30 d. Sprendimo Ferrer de Moncada prieš Komisiją, T‑16/03, Rink. VT p. I‑A‑261 ir II‑1163, 56 punktas; 2005 m. spalio 25 d. Sprendimo Micha prieš Komisiją, T‑50/04, Rink. VT p. I‑A‑339 ir II‑1499, 36 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Sequeira Wandschneider prieš Komisiją, F‑65/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 96 punktas; 2009 m. lapkričio 10 d. Sprendimo N prieš Parlamentą, F‑93/08, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 82 punktas.

2.      Iš Komisijos parengtų Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnio įgyvendinimo nuostatų 1 straipsnio matyti, kad karjeros raidos ataskaita, kuria įvertinamas pareigūno darbo našumas, gebėjimai ir elgesys tarnyboje, turi būti parengta už visą vertinamąjį laikotarpį, o ne už jo dalį. Vis dėlto, net jeigu vertintojas akivaizdžiai suklydo įvertindamas suinteresuotojo asmens darbo našumą tik už dalį laikotarpio, dėl šio pažeidimo karjeros raidos ataskaita galėtų būti panaikinta tik tada, jeigu šios klaidos neištaisė ataskaitos tvirtintojas arba apeliacinis vertintojas, kurie turi visus vertintojo įgaliojimus.

(žr. 52 ir 56 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2003 m. lapkričio 5 d. Sprendimo Lebedef prieš Komisiją, T‑326/01, Rink. VT p. I‑A‑273 ir II‑1317, 61 punktas; 2005 m. spalio 25 d. Sprendimo Fardoom ir Reinard prieš Komisiją, T‑43/04, Rink. VT p. I‑A‑329 ir II‑1465, 90 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. balandžio 25 d. Sprendimo Lebedef-Caponi prieš Komisiją, F‑71/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 48 punktas; 2007 m. gruodžio 13 d. Sprendimo Sequeira Wandschneider prieš Komisiją, F‑28/06, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 43 ir 48 punktai; 2008 m. gruodžio 15 d. Sprendimo Skareby prieš Komisiją, F‑34/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, dėl kurio pateiktas apeliacinis skundas Pirmosios instancijos teisme, byla T‑91/09 P, 58 punktas.