Language of document : ECLI:EU:F:2009:165

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) NUTARTIS

2009 m. lapkričio 30 d.

Byla F‑17/09

Herbert Meister

prieš

Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT)

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Ieškinys dėl panaikinimo – Anksčiau surinktų paaukštinimo balų priminimas – Asmens nenaudai priimto akto nebuvimas – Ieškinys dėl žalos atlyginimo – Skaičiais neįvertinta žala – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Ieškinys, pareikštas pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius, kuriuo H. Meister ginčija nuorodą, pateiktą VRDT sprendime dėl paaukštinimo balų skyrimo už 2008 metus, pagal kurią bendras paaukštinimo balų, surinktų per pareigų paaukštinimo procedūras, vykusias iki 2008 metų procedūros, skaičius yra 17,5.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia savo ir VRDT bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Ieškinio atsiėmimas – Būtinybė aiškiai ir besąlygiškai išreikšti ketinimą atsisakyti ieškinio

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 74 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Ieškinys – Ieškinys ne dėl sprendimo, susijusio su paaukštinimo balų skyrimu, bet dėl šių balų nurodymo minėtame sprendime – Asmens nenaudai priimto akto nebuvimas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

3.      Procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Bylos dalyko nustatymas – Pagrindų, kuriais remiamasi, santrauka – Ieškinys dėl Bendrijos institucijos padarytos žalos atlyginimo

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktas ir 76 straipsnis)

1.      Tarnautojų teismas gali atsižvelgti tik į aiškiai ir besąlygiškai išreikštą ieškovo ketinimą atsisakyti ieškinio.

(žr. 24 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1992 m. kovo 12 d. Nutarties Gavilan prieš Parlamentą, T‑73/91, Rink. p. II‑1555, 26 punktas; 2006 m. spalio 19 d. Sprendimo Buendía Sierra prieš Komisiją, T‑311/04, Rink. p. II‑4137, 100 punktas.

2.      Prašymu panaikinti sprendimą atmesti skundą į Bendrijos teismą kreipiamasi dėl asmens nenaudai priimto akto, dėl kurio buvo pateiktas skundas.

Taip nėra tuo atveju, kai pateikiamas skundas, kuriuo ieškovas ginčija ne sprendimą, susijusį su paaukštinimo balų skyrimu, bet tai, kad šie balai buvo nurodyti minėtame sprendime. Iš tikrųjų tokia nuoroda, kuria ieškovui tik primenamas bendras paaukštinimo balų, surinktų per ankstesnes pareigų paaukštinimo procedūras, skaičius ir kuria tik siekiama nustatyti, ar ieškovas surinko pareigoms paaukštinti reikalingą balų skaičių, nesukelia jokių privalomų teisinių pasekmių, galinčių tiesiogiai ir iš karto paveikti jo interesus ir apibrėžtu būdu pakeisti jo teisinę situaciją, todėl ji neturi būti laikoma asmens nenaudai priimtu aktu, kaip tai suprantama pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį ir 91 straipsnio 1 dalį.

(žr. 27, 29 ir 30 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1989 m. sausio 17 d. Sprendimo Vainker prieš Parlamentą, 293/87, Rink. p. 23, 8 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1995 m. kovo 22 d. Sprendimo Kotzonis prieš ESRK, T‑586/93, Rink. p. II‑665, 28 punktas; 2004 m. kovo 23 d. Sprendimo Theodorakis prieš Tarybą, T‑310/02, Rink. VT p. I‑A‑95 ir II‑427, 19 punktas; 2005 m. birželio 9 d. Sprendimo Castets prieš Komisiją, T‑80/04, Rink. VT p. I‑A‑161 ir II‑729, 15 punktas.

3.      Pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnio 1 dalies e punktą ieškinyje turi būti nurodyti pagrindai ir faktiniai bei teisiniai argumentai, kuriais remiamasi. Siekiant įvykdyti šiuos reikalavimus, ieškinyje dėl Bendrijos institucijų padarytos žalos atlyginimo turi būti pateikti įrodymai, leidžiantys nustatyti veiksmus, dėl kurių ieškovas kaltina instituciją, ir priežastis, dėl kurių jis mano, kad yra priežastinis šių veiksmų ir jo tariamai patirtos žalos ryšys, taip pat šios žalos pobūdis ir dydis. Atvirkščiai, jeigu prašymas atlyginti kažkokią tariamai patirtą skaičiais neįvertintą žalą nėra pakankamai tikslus, jis turi būti laikomas nepriimtinu.

(žr. 33 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1971 m. gruodžio 2 d. Sprendimo Zuckerfabrik Schöppenstedt prieš Tarybą, 5/71, Rink. p. 975, 9 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1994 m. liepos 1 d. Nutarties Osório prieš Komisiją, T‑505/93, Rink. VT p. I‑A‑179 ir II‑581, 33 punktas; 1995 m. vasario 15 d. Nutarties Moat prieš Komisiją, T‑112/94, Rink. VT p. I‑A‑37 ir II‑135, 32 punktas; 2007 m. vasario 7 d. Sprendimo Gordon prieš Komisiją, T‑175/04, Rink. VT p. I‑A‑2‑0000 ir II‑A‑2‑0000, 42 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. gruodžio 13 d. Sprendimo N prieš Komisiją, F‑95/05, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 86 punktas.