Language of document : ECLI:EU:F:2009:95

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija)

NUTARTIS

2009 m. liepos 10 d.

Byla F‑15/09

Valentina Hristova

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Konkursas – Teismo sprendimo vykdymas – Priimtinumas“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo V. Hristova prašo nurodyti imtis deramų priemonių 2008 m. lapkričio 25 d. Tarnautojų teismo sprendimui Hristova prieš Komisiją (F‑50/07, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000) įvykdyti.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovė padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Dalykas – Nurodymas administracijai – Nepriimtinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnis)

Nagrinėdamas ieškinį pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnį Bendrijos teismas negali daryti principinių pareiškimų ar išvadų arba duoti nurodymų Bendrijos institucijoms, kartu nepažeisdamas administracinės valdžios institucijos prerogatyvų. Dėl šio principo reikalavimas nurodyti, kad institucija imtųsi priemonių teismo sprendimui, kuriuo panaikinamas tam tikras administracinis sprendimas, įvykdyti, yra nepriimtinas.

(žr. 15 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 1991 m. birželio 27 d. Sprendimo Valverde Mordt prieš Teisingumo Teismą, T‑156/89, Rink. p. II‑407, 150 punktas; 1995 m. birželio 8 d. Sprendimo P prieš Komisiją, T‑583/93, Rink. VT p. I‑A‑137 ir II‑433, 17 ir 18 punktai.

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. kovo 12 d. Sprendimo Hambura prieš Parlamentą, F‑4/08, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 32 punktas.