Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 20. maja 2011 - Florentiny proti Parlamentu

(Zadeva F-90/10)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve zaradi mirne rešitve spora.

____________

1 - UL C 55, 19.2.2011, str. 36.