Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 13.3.2013 – AK v. komissio

(Asia F-91/10)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Henkilöstösääntöjen 43 artiklan ensimmäinen kohta – Urakehitystä koskevien kertomusten laatiminen myöhässä – Henkinen kärsimys – Ylennysmahdollisuuden menettäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: AK (Espoo, Suomi) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja J. Baquero Cruz)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus sellaisen päätöksen kumoamiseksi, jolla hylätään kantajan vaatimus, joka koski urakehitystä koskevien kertomusten laatimatta jättämisestä aiheutuneen vahingon korvaamista ja hallinnollisen tutkimuksen aloittamista ahdistelua merkitsevien tosiseikkojen toteamiseksi, ja vaatimus aiheutuneen vahingon korvaamiseksi

Tuomiolauselma

Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan AK:lle 15 000 euroa korvauksena hänelle aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä.

Euroopan komissio velvoitetaan maksamaan AK:lle 4 000 euroa korvauksena menetetystä mahdollisuudesta tulla ylennetyksi palkkaluokkaa A 5 ylempään palkkaluokkaan tai vastaavaan palkkaluokkaan ennen 1.3.2008.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan AK:n oikeudenkäyntikulut.

____________

____________

1 EUVL C 13, 15.1.2011, s. 40.