Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Bundesgerichtshof (Germania) la 16 iulie 2019 – WV/Landkreis Harburg

(Cauza C-540/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesgerichtshof

Părțile din procedura principală

Recurent: WV

Intimat: Landkreis Harburg

Întrebarea preliminară

O instituție publică ce a furnizat prestații de asistență socială creditorului unei obligații de întreținere în temeiul dispozițiilor de drept public poate să se prevaleze de competența instanței de la locul reședinței obișnuite a creditorului obligației de întreținere, în conformitate cu articolul 3 litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 4/20091 , în cazul în care aceasta invocă în regres, împotriva debitorului obligației de întreținere, dreptul de întreținere de natură civilă al creditorului obligației de întreținere, care, pe baza acordării asistenței sociale, i-a fost transmis pe calea unei cesiuni legale?

____________

1 Regulamentul (CE) nr. 4/2009 al Consiliului din 18 decembrie 2008 privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor și cooperarea în materie de obligații de întreținere (JO 2009, L 7, p. 1).