Language of document :

Presuda Suda (treće vijeće) od 17. rujna 2020. (zahtjev za prethodnu odluku koji je uputio Bundesgerichtshof - Njemačka) – WV/Landkreis Harburg

(predmet C-540/19)1

(Zahtjev za prethodnu odluku – Pravosudna suradnja u građanskim stvarima – Nadležnost u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja – Uredba (EZ) br. 4/2009 – Članak 3. točka (b) – Nadležnost mjesta uobičajenog boravišta uzdržavane osobe – Regresna tužba koju je podnijelo javno tijelo na koje su prenesena prava uzdržavane osobe)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: WV

Tuženik: Landkreis Harburg

Izreka

Javno tijelo – koje putem regresne tužbe traži povrat iznosa koji su na ime uzdržavanja isplaćeni uzdržavanoj osobi te kojemu su prava u pogledu obveznika uzdržavanja zakonski prenesena – može istaknuti nadležnost onog suda u kojemu navedena uzdržavana osoba ima uobičajeno boravište, predviđenu člankom 3. točkom (b) Uredbe Vijeća (EZ) br. 4/2009 od 18. prosinca 2008. o [sudskoj] nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznavanju i izvršenju sudskih odluka te suradnji u stvarima koje se odnose na obvezu uzdržavanja.

____________

1 SL C 348, 14. 10. 2019.