Language of document :

A Bíróság (harmadik tanács) 2020. szeptember 17-i ítélete (a Bundesgerichtshof [Németország] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – WV kontra Landkreis Harburg

(C-540/19. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés – Joghatóság a tartással kapcsolatos ügyekben – 4/2009/EK rendelet – A 3. cikk b) pontja – A tartásra jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti bíróság – A tartásra jogosult jogaiba lépő közintézmény által indított visszkereset)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Bundesgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes: WV

Alperes: Landkreis Harburg

Rendelkező rész

Az a közintézmény, amely visszkereset útján követeli a tartás címén olyan tartásra jogosult részére fizetett összeg megtérítését, akinek a tartásra kötelezettel szembeni jogai e közintézményre átszálltak, megalapozottan hivatkozik az e jogosult szokásos tartózkodási helye szerinti bíróságnak a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-i 4/2009/EK tanácsi rendelet 3. cikkének b) pontján alapuló joghatóságára.

____________

1 HL C 348., 2019.10.14.