Language of document :

Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 17. septembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof - Nemčija) – WV/Landkreis Harburg

(Zadeva C-540/19)1

(Predhodno odločanje – Pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah – Pristojnost v preživninskih zadevah – Uredba (ES) št. 4/2009 – Člen 3(b) – Sodišče kraja običajnega prebivališča preživninskega upravičenca – Regresna tožba, ki jo vloži javna institucija, ki je vstopila v pravice preživninskega upravičenca)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: WV

Tožena stranka: Landkreis Harburg

Izrek

Javna institucija, ki z regresno tožbo zahteva izterjavo zneskov, plačanih iz naslova preživnine preživninskemu upravičencu, v katerega pravice je vstopila nasproti preživninskemu zavezancu, se lahko utemeljeno sklicuje na pristojnost sodišča kraja običajnega prebivališča navedenega upravičenca, ki je določena v členu 3(b) Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah.

____________

1 UL C 348, 14.10.2019.