Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 16. mai 2013. aasta otsus – de Pretis Cagnodo ja Trampuz de Pretis Cagnodo versus komisjon

(kohtuasi F-104/10)1

(Avalik teenistus – Sotsiaalkindlustus – Raske haigus – Mõiste – Haiglaravi – Hüvitamine – Nõuete büroo otsemakse – Majutuskulude ülempiiri puudumine üldistest rakendussätetes – Kohustus ülemääraste arvete puhul kindlustatud isikut eelnevalt teavitada)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hagejad: Mario Alberto de Pretis Cagnodo ja Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Trieste, Itaalia) (esindaja: advokaat C. Falagiani)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin ning advokaat A. Dal Ferro)

Ese

Nõue tühistada otsus, millega keeldutakse hüvitamast 100% ulatuses hageja abikaasa haiglaravi kulusid.

Resolutsioon

Tühistada Ispra (Itaalia) nõuete büroo otsus, nagu see nähtub 1. oktoobri 2009. aasta makse väljavõttest nr 10 ja mille kohaselt tuleb M. A. de Pretis Cagnodol hüvitada ülemääraseks peetud 28 800 euro suurune summa S. Trampuz de Pretis Cagnodo majutuskulude eest.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja M. A. de Pretis Cagnodo ja S. Trampuz de Pretis Cagnodo kohtukulud.

____________

____________

1     ELT C 13, 15.1.2011, lk 42.