Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 10.2.2012 – Bömcke v. EIP

(Asia F-105/10)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1    EUVL C 30, 29.1.2011, s. 65.