Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 10 februarie 2012 – Bömcke/BEI

(Cauza F-105/10)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei a doua a dispus radierea cauzei.

____________

1    JO C 30, 29.1.2011, p. 65.