Language of document :

Kanne 18.10.2010 - Geradon v. neuvosto

(Asia F-102/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Félix Geradon (Sint Pieters Leeuw, Belgia) (edustajat: asianajajat A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1296/2009, joka on annettu 23.12.2009, perusteella suoritetun virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden vuosittaisen mukautuksen yhteydessä kantajan palkan tarkistuksesta ajanjaksolla heinäkuusta joulukuuhun 2009 laaditun laskelman ja tammikuusta 2010 lukien laadittujen palkkalaskelmien kumoaminen.

Vaatimukset

5.7.2010 tehty neuvoston päätös, jolla hylätään kantajan valitus palkan tarkistuksesta ajanjaksolla heinäkuusta joulukuuhun 2009 laaditusta laskelmasta ja tammikuusta 2010 lukien laadituista palkkalaskelmista, on kumottava;

neuvoston päätökset, jotka koskevat palkan tarkistuksesta ajanjaksolla heinäkuusta joulukuuhun 2009 laadittua laskelmaa ja tammikuusta 2010 lukien laadittuja palkkalaskelmia, on kumottava tarvittavilta osin;

neuvosto on velvoitettava maksamaan kantajalle viivästyneet palkan osat korkoineen;

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________