Language of document :

Tožba, vložena 20. oktobra 2010 - Stephan Jaeger proti FEACVT

(Zadeva F-103/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Stephan Jaeger (Dublin, Irska) (zastopniki: A. Coolen, J.-N. Louis in E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (FEACVT)

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti popravka plačilnega lista tožeče stranke za obdobje od julija do decembra 2009 ter njenih plačilnih listov od 1. januarja 2010 v okviru letne prilagoditve osebnih prejemkov in pokojnin uradnikov in drugih uslužbencev Evropske unije na podlagi Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1296/2009 z dne 23. decembra 2009.

Predlogi tožeče stranke

po potrebi naj se razglasi ničnost odločb FEACVT o izdaji popravka plačilnega lista tožeče stranke za obdobje od julija do decembra 2009 ter njenih plačilnih listov od 1. januarja 2010;

FEACVT naj se naloži, da tožeči stranki plača neplačane dele osebnih prejemkov, skupaj z zamudnimi obrestmi;

FEACVT naj se naloži plačilo stroškov.

____________