Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 30. januarja 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Verwaltungsgericht Berlin – Nemčija) – Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG/Land Berlin

(Zadeva C-220/17)1

(Predhodno odločanje – Približevanje zakonodaj – Veljavnost Direktive 2014/40/EU – Proizvodnja, predstavitev in prodaja tobačnih izdelkov – Predpisi o „sestavinah“ – Prepoved aromatiziranih tobačnih izdelkov)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Verwaltungsgericht Berlin

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Planta Tabak-Manufaktur Dr. Manfred Obermann GmbH & Co. KG

Tožena stranka: Land Berlin

Izrek

1.    Pri preučitvi prvega vprašanja za predhodno odločanje ni bil ugotovljen noben element, ki bi vplival na veljavnost člena 7(1), (7) in (14) Direktive 2014/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. aprila 2014 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o proizvodnji, predstavitvi in prodaji tobačnih in povezanih izdelkov in razveljavitvi Direktive 2001/37/ES.

2.    Člen 7(14) Direktive 2014/40 je treba razlagati tako, da pojem „kategorija izdelkov“ iz te določbe zajema cigarete in tobak za zvijanje ter da je treba postopek za ugotavljanje, ali neki tobačni izdelek dosega mejo 3 % iz te določbe, določiti v skladu z nacionalnim pravom zadevne države članice.

3.    Člene od 8 do 11 Direktive 2014/40 je treba razlagati tako, da državam članicam ne dopuščajo, da določijo dodatna obdobja za prenos poleg tistih, ki so določena v členih 29 in 30 te direktive.

4.    Pri preučitvi drugega vprašanja za predhodno odločanje ni bil ugotovljen noben element, ki bi lahko vplival na veljavnost člena 9(1), drugi pododstavek, (4)(a), drugi stavek, in (6), člena 10(1)(b), (e) in (f) ter člena 11(1), prvi pododstavek, prvi stavek, Direktive 2014/40.

5.    Člen 13(1)(c) in (3) Direktive 2014/40 je treba razlagati tako, da državam članicam nalaga, da prepovejo uporabo informacij, ki se nanašajo na okus, vonj, aromo ali druge dodatke, tudi če gre za nepromocijske informacije in je uporaba zadevnih sestavin še naprej dovoljena.

6.    Pri preučitvi tretjega vprašanja ni bil ugotovljen noben element, ki bi vplival na veljavnost člena 13(1)(c) in (3) Direktive 2014/40.

____________

1 UL C 239, 24.7.2017.