Language of document :

2020 m. rugpjūčio 5 d. Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje NW / Landespolizeidirektion Steiermark

(Byla C-368/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: NW

Atsakovė: Landespolizeidirektion Steiermark

Prejudiciniai klausimai

Ar Sąjungos teisei prieštarauja nacionalinės teisės aktai, pagal kuriuos, priimant kelis nacionalinius nutarimus, sukeliama pratęsimo laikotarpių kumuliacija ir taip sudaroma galimybė atnaujinti sienų kontrolę ilgesniam nei dviejų metų laikotarpiui, viršijant 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) 25 ir 29 straipsniuose nustatytus apribojimus, be atitinkamo 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/3991 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) 29 straipsnyje numatyto Tarybos įgyvendinimo sprendimo?

Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų neigiamas:

    Ar SESV 21 straipsnio 1 dalyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos2 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta Europos Sąjungos piliečių teisė laisvai judėti, visų pirma atsižvelgiant į 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) 22 straipsnyje įtvirtintą principą, kad vidaus sienas kertantys asmenys netikrinami, turi būti aiškinama taip, kad ši teisė apima asmens teisę nebūti tikrinamam kertant vidaus sieną, jei laikomasi Sutartyse ir visų pirma 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) nurodytų sąlygų ir išimčių?

____________

1 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (OL L77, 2016, p. 1 ir klaidų ištaisymas OL L 272, 2018, p. 69).

2 OL C 326, 2012, p. 391.