Language of document :

2021 m. gegužės 25 d. Raad van State (Nyderlandai) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid / B.

(Byla C-323/21)

Proceso kalba: nyderlandų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Raad van State

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kita apeliacinio proceso šalis: B.

Prejudiciniai klausimai

1.    a)    Ar sąvoką „prašančioji valstybė narė“ pagal 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 20131 ), 29 straipsnio 2 dalį reikia aiškinti kaip reiškiančią valstybę narę (šiuo atveju – trečiąją valstybę narę, t. y. Nyderlandus), kuri prašymą dėl perėmimo savo žinion arba atsiėmimo kitai valstybei narei pateikė paskutinė?

b)    Jeigu atsakymas būtų neigiamas: ar aplinkybė, kad dvi valstybės narės (šiuo atveju – Vokietija ir Italija) anksčiau yra sudariusios susitarimą dėl atsakomybės pripažinimo, sukelia pasekmių trečiosios valstybės narės (šiuo atveju – Nyderlandų) iš Dublino reglamento kylantiems teisiniams įsipareigojimams užsieniečio ar tame ankstesniame susitarime dalyvaujančių valstybių narių atžvilgiu ir, jei taip, kokių?

2.    Jeigu į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, ar Reglamento (ES) Nr. 604/2013 27 straipsnio 1 dalį, siejamą su jo 19 konstatuojamąja dalimi, reikia aiškinti kaip draudžiančią tarptautinės apsaugos prašytojui, apskundusiam sprendimą dėl perdavimo, veiksmingai remtis tuo, kad šis perdavimas negali būti įvykdytas, nes pasibaigė anksčiau tarp dviejų valstybių narių (šiuo atveju – Vokietijos ir Italijos) sutarto perdavimo terminas?

____________

1 p. 31.