Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Raad van State (Belgija) 21. maja 2021 – Monument Vandekerckhove NV/Stad Gent, Streithelferinnen: Denys NV, Aelterman BVBA

(Zadeva C-316/21)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Raad van State

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Monument Vandekerckhove NV

Tožena stranka: Stad Gent

Intervenientki: Denys NV, Aelterman BVBA

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 63(1), drugi pododstavek, Direktive 2014/24/EU1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES, samega zase in v povezavi z dosegom načel prava Unije, in sicer enakega obravnavanja, prepovedi diskriminacije in preglednosti pri oddaji javnih naročil, razlagati tako, da je javni naročnik, če ugotovi, da subjekt, katerega zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt, ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje, od gospodarskega subjekta dolžan zahtevati zamenjavo tega subjekta ali pa tako, da ima gospodarski subjekt v takšnih okoliščinah možnost zahtevati to zamenjavo, če gospodarski subjekti želi biti izbran?

2.    Ali obstajajo okoliščine, v katerih javnemu naročniku zaradi načel enakega obravnavanja, prepovedi diskriminacije in preglednosti, odvisno od poteka postopka oddaje naročila, ni (več) treba ali ne sme (več) zahtevati, da se opravi zamenjava?

____________

1     UL 2014, L 94, str. 65.