Language of document :

2009. május 28-án benyújtott kereset - Az Európai Közösségek Bizottsága kontra Osztrák Köztársaság

(C-189/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: L. Balta és B. Schöfer meghatalmazottak)

Alperes: Osztrák Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy az Osztrák Köztársaság - mivel nem fogadta el azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljen a nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek1, vagy legalábbis a kérdéses rendelkezéseket a Bizottsággal nem közölte - nem teljesítette a szóban forgó irányelvből eredő kötelezettségeit;

a Bíróság az Osztrák Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az irányelv átültetésére előírt határidő 2007. szeptember 15-én lejárt. A jelen kereset benyújtásának időpontjában az alperes még mindig nem fogadta el az irányelv átültetéséhez szükséges intézkedéseket, vagy legalábbis azokat nem közölte a Bizottsággal.

____________

1 - HL L 105., 54. o.