Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Administrativen sad - Gabrovo (Bulharsko) dne 31. března 2022 – IL v. Regionalna direkcija „Avtomobilna administracija“ Plevno

(Věc C-227/22)

Jednací jazyk: bulharština

Předkládající soud

Administrativen sad - Gabrovo

Účastníci původního řízení

Navrhovatel v řízení o kasačním opravném prostředku: IL

Odpůrkyně v řízení o kasačním opravném prostředku: Regionalna direkcija „Avtomobilna administracija“ Plevno

Předběžná otázka

Umožňují ustanovení směrnice 2006/1261 členským státům vyžadovat od řidičů vozidel skupin C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 a D1E, aby se lékařským vyšetřením za účelem zjištění jejich psychické a duševní způsobilosti podrobovali v intervalech kratších, než je doba platnosti řidičského průkazu, a požadovat v této souvislosti zvláštní dokument (vedle řidičského průkazu), který dokládá jejich způsobilost? Nebo držení platného řidičského průkazu uvedených skupin dokládá i psychickou a duševní způsobilost řidiče, jelikož tato způsobilost byla zjištěna již při vydání prvního řidičského průkazu, resp. při prodloužení jeho platnosti?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění) (Úř. věst. 2006, L 403, s. 18).