Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022 gada 31. martā iesniedza Administrativen sad Gabrovo (Bulgārija) – IL/Regionalna direktsia “Avtomobilna administratsia” Pleven

(Lieta C-227/22)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sad Gabrovo

Pamatlietas puses

Prasītājs: IL

Atbildētāja: Regionalna direktsia “Avtomobilna administratsia” Pleven

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Direktīvas 2006/126 1 tiesību normām dalībvalstīm ir paredzēta iespēja C, CE, C1, CIE, D, DE, D1, D1E kategoriju transportlīdzekļu vadītājiem pieprasīt, lai medicīnisko pārbaudi fiziskās un garīgās piemērotības noteikšanai viņi veiktu laika intervālos, kas ir īsāki par vadītāja apliecības derīguma termiņu, un šajā sakarā pieprasīt atsevišķu dokumentu (papildus vadītāja apliecībai), ar ko tiek apliecināta viņu piemērotība? Vai arī derīgas iepriekš minēto kategoriju autovadītāja apliecības esamība apliecina arī transportlīdzekļa vadītāja fizisko un garīgo piemērotību, jo šī piemērotība jau tika konstatēta, pirmoreiz izsniedzot vai atjaunojot vadītāja apliecību?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/126/EK (2006. gada 20. decembris) par vadītāju apliecībām (OV 2006, L 403, 18. lpp.).