Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Administrativen sad Gabrovo (Bulgarien) den 31 mars 2022 – IL mot Regionalna direktsia ”Avtomobilna administratsia” Pleven

(Mål C-227/22)

Rättegångsspråk: bulgariska

Hänskjutande domstol

Administrativen sad Gabrovo

Parter i det nationella målet

Klagande: IL

Motpart: Regionalna direktsia ”Avtomobilna administratsia” Pleven

Tolkningsfråga

Ger bestämmelserna i direktiv 2006/126(1 ) medlemsstaterna rätt att kräva att förare av fordon i kategorierna С, CE, C1, CIE, D, DE, D1, D1E genomgår en läkarundersökning för att fastställa deras fysiska och psykiska lämplighet med kortare intervaller än körkortets giltighetstid och i detta sammanhang kräva att deras lämplighet intygas genom ett särskilt dokument (utöver körkortet). Eller styrker innehavet av ett giltigt körkort i nämnda kategorier även förarens fysiska och psykiska lämplighet, eftersom denna lämplighet redan fastställdes vid det första utfärdandet, respektive vid förnyelsen av körkortet?

____________

(1 )     Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (EUT L 403, 2006, s. 18)