Language of document :

Προσφυγή της 26ης Σεπτεμβρίου 2014 – Unichem Laboratories κατά Επιτροπής

(Υπόθεση T-705/14)

Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Unichem Laboratories Ltd (Βομβάη, Ινδία) (εκπρόσωποι: S. Mobley, H. Sheraton και K. Shaw, Solicitors)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Η προσφεύγουσα ζητεί από το Γενικό Δικαστήριο:

να ακυρώσει την από 9 Ιουλίου 2014 απόφαση της Επιτροπής σχετικά με διαδικασία βάσει των άρθρων 101 και 102 ΣΛΕΕ [Υπόθεση Comp/AT. 39.612 – perindopril (Servier)] στο σύνολό της, και σε κάθε περίπτωση να ακυρώσει και/ή να μειώσει το επιβληθέν πρόστιμο, καθόσον αφορά την Unichem, και

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά της έξοδα καθώς και στα δικαστικά έξοδα της Unichem.

Λόγοι ακυρώσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της προσφυγής της, η προσφεύγουσα προβάλλει δώδεκα λόγους.

Με τον πρώτο λόγο η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή δεν έχει δικαιοδοσία βάσει του άρθρου 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ να εκδώσει απόφαση απευθυνόμενη στην Unichem.

Με τον δεύτερο λόγο η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή δεν εφάρμοσε το ορθό κριτήριο περί «αντικειμενικής ανάγκης» προκειμένου να κρίνει εάν ο φιλικός διακανονισμός περί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ενέπιπτε στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ.

Με τον τρίτο λόγο η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή παραβίασε την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως καθόσον δεν εφάρμοσε επί του φιλικού διακανονισμού της Unichem τις κατευθυντήριες γραμμές του κανονισμού σχετικά με την απαλλαγή κατά κατηγορία στον τομέα της μεταφοράς τεχνολογίας.

Με τον τέταρτο λόγο η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο χαρακτηρίζοντας τον φιλικό διακανονισμό ως «εξ αντικειμένου» παράβαση του άρθρου 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ.

Με τον πέμπτο λόγο η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή εφάρμοσε εσφαλμένα επί των συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών που αφορούν την προσφεύγουσα το ίδιο της το νομικό κριτήριο περί «εξ αντικειμένου» παράβαση του άρθρου 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ.

Με τον έκτο λόγο η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη καθόσον κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο φιλικός διακανονισμός είχε αντιανταγωνιστικές επιπτώσεις. Με τον έβδομο λόγο η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή παρέβη την υποχρέωση που υπέχει βάσει του άρθρου 296 να αιτιολογήσει για ποιο λόγο κρίνει ότι η Unichem δύναται να θεωρηθεί άμεσα υπαίτια για παράβαση του άρθρου 101, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, δεδομένου ότι αυτή δεν είναι δυνητική ανταγωνίστρια της Servier.Με τον όγδοο λόγο η προσφεύγουσα υποστηρίζει, επικουρικώς, ότι η Επιτροπή υπέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο καθόσον δεν αναγνώρισε ότι ο φιλικός διακανονισμός πληροί τα κριτήρια εξαιρέσεως του άρθρου 101, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ.Με τον ένατο λόγο η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή προσέβαλε τα δικαιώματα άμυνας, ότι παραβίασε την αρχή της χρηστής διοικήσεως και την υποχρέωσή της να μην ενεργεί πιεστικώς προκειμένου να περιέλθουν σε αυτήν εμπιστευτικά έγγραφα για να χρησιμοποιηθούν εις βάρος της Unichem. Με τον δέκατο λόγο η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή παραβίασε τη γενική αρχή της ΕΕ περί ίσης μεταχειρίσεως κατά τον υπολογισμό του επιβληθέντος προστίμου που επέβαλε, καθόσον μεταχειρίστηκε διαφορετικά την Unichem διαφορετικά από τη Servier χωρίς αντικειμενική δικαιολόγηση. Με τον ενδέκατο λόγο η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή παραβίασε τη γενική αρχή της ΕΕ περί αναλογικότητας, τις δικές της κατευθυντήριες γραμμές περί προστίμων και την προγενέστερη καθιερωμένη πρακτική, καθόσον επέβαλε πρόστιμο στην Unichem.Με τον δωδέκατο λόγο η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή παρέβη την υποχρέωσή της αιτιολογήσεως που υπέχει βάσει του άρθρου 296 ΣΛΕΕ όσον αφορά τον υπολογισμό του προστίμου που επέ

βαλε και ως προς την αξιολόγηση της βαρύτητας της παραβάσεως της Unichem.