Language of document :

Tužba podnesena 26. rujna 2014. – Unichem Laboratories protiv Komisije

(Predmet T-705/14)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, Indija) (zastupnik: S. Mobley, H. Sheraton i K. Shaw, solicitors)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

u cijelosti poništi odluku Komisije od 9. srpnja 2014. u vezi s postupkom pokrenutim na temelju članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (predmet Comp/AT. 39.612 – perindopril (Servier)), i u svakom slučaju poništi i/ili smanji izrečenu kaznu, u onoj mjeri u kojoj se odnosi na Unichem; i

naloži Komisiji snošenje vlastitih troškova i troškova Unichema u vezi s ovim postupkom.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe dvanaest tužbenih razloga.

U prvom tužbenom razlogu tužitelj navodi da Komisija nije nadležna Unichemu uputiti odluku na temelju čl. 101. st. 1. UFEU-a.

U drugom tužbenom razlogu tužitelj navodi da Komisija ne primjenjuje ispravan pravni kriterij “objektivne potrebe” kako bi utvrdila ulazi li nagodba o patentu u domašaj čl. 101. st. 1. UFEU-a.

U trećem tužbenom razlogu tužitelj navodi da Komisija krši načelo jednakog postupanja ne primjenjujući smjernice iz Uredbe o skupnom izuzeću na sporazume o prijenosu tehnologije na Unichemovu nagodbu.

U četvrtom tužbenom razlogu tužitelj navodi da Komisija pogrešno primjenjuje pravo kategorizirajući nagodbu kao povredu “cilja” čl. 101. stavka 1. UFEU-a.

U petom tužbenom razlogu tužitelj navodi da Komisija pogrešno primjenjuje vlastiti navodni pravni kriterij koji se odnosi na povredu “cilja” čl. 101. st. 1. na posebne činjenice Unichema.

U šestom tužbenom razlogu tužitelj navodi da Komisija pogrešno primjenjuje pravo zaključujući da je sporazum o nagodbi imao učinke protivne tržišnom natjecanju.U sedmom tužbenom razlogu tužitelj navodi da Komisija krši svoju obvezu da na temelju čl. 296., iznese razloge zbog kojih smatra da se Unichem može smatrati izravno odgovornim za povredu čl. 101. st. 1. UFEU-a, s obzirom na to da nije mogući konkurent Servieru.U osmom tužbenom razlogu tužitelj navodi da, alternativno, Komisija pogrešno primjenjuje pravo ne priznajući da sporazum o nagodbi zadovoljava kriterije izuzeća na temelju čl. 101. st. 3. UFEU-a.U devetom tužbenom razlogu tužitelj navodi da Komisija krši pravo na obranu, načelo dobre uprave i svoju dužnost neprimjenjivanja prisile radi zakonitog pribavljanja povjerljivih dokumenata za uporabu protiv Unichema. U desetom tužbenom razlogu tužitelj navodi da Komisija krši opće načelo prava EU o jednakom postupanju pri izračunu kazne, postupajući različito spram Unichema i Serviera bez objektivnog opravdanja.U jedanaestom tužbenom razlogu tužitelj navodi da Komisija izricanjem kazne Unichemu krši opće načelo prava EU o razmjernosti, vlastite smjernice kažnjavanja i prethodno ustanovlj

enu praksu.U dvanaestom tužbenom razlogu tužitelj navodi da Komisija krši svoju dužnost da, na temelju čl. 296. UFEU-a, iznese razloge u pogledu izračuna kazne i procjene težine Unichemove navodne povrede.