Language of document :

2014. szeptember 26-án benyújtott kereset – Unichem Laboratories kontra Bizottság

(T-705/14. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, India) (képviselők: S. Mobley, H. Sheraton és K. Shaw solicitorok)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

teljes egészében semmisítse meg az EU működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke alapján indított eljárásban (Comp/AT.39.612 – „perindopril (Servier)ˮ-ügy) 2014. július 9-én hozott bizottsági határozatot, és mindenesetre törölje és/vagy csö

akor, hogy a szabadalmi egyezség az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének hatálya alá esik-e.A harmadik jogalap

azon alapul, hogy a Bizottság

megsértette az egyenlő bánásmód elvét azáltal, hogy az Unichem egyezségére

nem alkalmazta a technológiaátadásra vonatkozó csoportmentességi rendeletről szóló iránymutatást.A negyedik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot, amikor az egyezséget az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésébe ütköző „cél általi” jogsértésnek minősítette.Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság tévesen alkalmazta a saját, a 101. cikk (1) bekezdésébe ütköző állítólagos „cél általi” jogsértésre vonatkozó jogi kritériumát az Unichemet érintő konkrét tényállásra.A hatodik jogalap azon ala

zdése alapján az Unichemre vonatkozó határozat meghozatalára.A második jogalap azon alapul, hogy a Bizottság nem alkalmazta megfelelően az „objektív szükségességˮ jogi kritériumát annak megállapításakor, hogy a szabadalmi egy

ezség az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének hatálya alá esik-e.A harmadik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság megsértette az egyenlő bánásmód elvét azáltal, hogy az Unichem egyezségére nem alkalmazta a technológiaátadásra

vonatkozó csoportmentességi rendeletről szóló iránymutatást.A negyedik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot, amikor az egyezséget az EUMSZ 101. cikk

(1) bekezdésébe ütköző „cél általi” jogsértésnek minősítette.Az ötödik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság tévesen alkalmazta a saját, a 101. cikk (1) bekezdésébe ütköző állítólagos „cél általi” jogsértésre vonatk

ozó jogi kritériumát az Unichemet érintő konkrét tényállásra.A hatodik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot, amikor megállapította, hogy az egyezség versenyellenes hatásokkal járt.A hetedik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság megsértette a 296. cikk szerinti indokolási kötelezettségét, mivel nem indokolta meg azon megállapítását, hogy az Unichemet miért lehet közvetlenül felelősnek tekinteni az EUMSZ 101. cikk (1) bekezdésének megsértésért, amikor az Unichem nem potenciális versenytársa a Serviernek.A nyolcadik jogalappal a felperes másodlagosan azt állítja, hogy a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot, amikor nem ismerte el, hogy az egyezség megfelel az EUMSZ 101. cikk (3) bekezdése szerinti mentességi feltételeknek.A kilencedik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság megsértette a védelemhez való jogot, a megfelelő ügyintézés elvét, és azon kötelezettségét, hogy az Unichem ellen felhasználandó, jogilag védett dokumentumok megszerzése érdekében ne járjon el opresszív módon.A tizedik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság megsértette az uniós jog egyenlő bánásmódra vonatkozó általános elvét a bírság kiszámításakor, amikor objektív igazolás nélkül eltérően kezelte az Unichemet a Servierhez képest.A tizenegyedik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság az Unichemmel szembeni birság kiszabásakor megsértette az uniós jog arányosságra vonatkozó általános elvét, a saját bírságkiszabási iránymutatását és a korábban kialakított gyakorlatát.A tizenkettedik jogalap azon alapul, hogy a Bizottság a bírság kiszámításakor és az Unichem állítólagos jogsértése súlyának értékelésekor megsértette az EUMSZ 296. cikk szerinti indokolási kötelezet

tségét.