Language of document :

Vispārējās tiesas 2018. gada 12. decembra spriedums – Unichem Laboratories/Komisija

(Lieta T-705/14) 1

(Konkurence – Aizliegtas vienošanās – Gan oriģinālā, gan ģenēriskā perindoprila, proti, sirds un asinsvadu slimību ārstēšanai paredzētu zāļu, tirgus – Lēmums, ar kuru konstatēts LESD 101. panta pārkāpums – Strīdā patentu jomā noslēgts izlīguma nolīgums – Komisijas teritoriālā kompetence – Vainošana pārkāpjošā rīcībā – Administratīvais process – Advokātu un klientu saziņas konfidencialitātes aizsardzība – Potenciāla konkurence – Konkurences ierobežojums mērķa dēļ – Ierobežojuma objektīvā nepieciešamība – Konkurences tiesību un patentu tiesību samērošana – Nosacījumi atbrīvojumam saskaņā ar LESD 101. panta 3. punktu – Naudas sodi)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Unichem Laboratories Ltd (Mumbaja, Indija) (pārstāvji: S. Mobley, K. Shaw, K. Cousins, M. Healy, H. Sheraton un E. Batchelor, solicitors)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: sākotnēji F. Castilla Contreras, T. Vecchi un B. Mongin, vēlāk F. Castilla Contreras, B. Mongin un C. Vollrath, kuriem palīdz S. Kingston, barrister)

Priekšmets

Prasība, kas ir pamatota ar LESD 263. pantu un ar ko tiek lūgts, galvenokārt, atcelt Komisijas 2014. gada 9. jūlija Lēmumu C(2014) 4955 final par LESD 101. un 102. panta piemērošanas procedūru (Lieta AT.39612 – Perindoprils (Servier)), ciktāl tas attiecas uz prasītāju, un, pakārtoti, atcelt tai ar minēto lēmumu uzlikto naudas sodu vai samazināt tā apmēru.

Rezolutīvā daļa

Prasību noraidīt.

Unichem Laboratories Ltd atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 448, 15.12.2014.