Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 12 decembrie 2018 – Unichem Laboratories/Comisia

(Cauza T-705/14)1

[„Concurență – Înțelegeri – Piața perindoprilului, medicament destinat tratamentului bolilor cardiovasculare, în versiunea sa originală și în versiunile generice – Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 101 TFUE - Acord de soluționare amiabilă a unor litigii în materie de brevete – Competență teritorială a Comisiei - Imputarea comportamentului ilicit - Procedură administrativă – Protecția confidențialității comunicărilor dintre avocați și clienți – Concurență potențială – Restrângere a concurenței prin obiect – Necesitate obiectivă a restrângerii –Condiții de exceptare de la articolul 101 alineatul (3) TFUE – Amenzi”]

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: Unichem Laboratories Ltd (Mumbai, India) (reprezentanți: S. Mobley, K. Shaw, K. Cousins, M. Healy, H. Sheraton și E. Batchelor, sollicitors)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: inițial F. Castilla Contreras, T. Vecchi și B. Mongin, ulterior F. Castilla Contreras, B. Mongin și C. Vollrath, agenți, asistați de S. Kingston, barrister)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE având ca obiect, cu titlu principal, anularea Deciziei C(2014) 4955 final a Comisiei din 9 iulie 2014 privind o procedură de aplicare a articolelor 101 și 102 TFUE [cazul AT.39612 – Perindopril (Servier)], în măsura în care o privește pe reclamantă și, cu titlu subsidiar, anularea sau reducerea cuantumului amenzii care i-a fost aplicată prin decizia menționată

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă Unichem Laboratories Ltd la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1     JO C 448, 15.12.2014.