Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 12 juli 2011 - Geradon / Raad

(Zaak F-102/10)

Procestaal: Frans

De president van de Derde kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 30 van 29.1.2011, blz. 64.