Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 16 maja 2013 r. – de Pretis Cagnodo i Trampuz de Pretis Cagnodo przeciwko Komisji

(Sprawa F-104/10)1

(Służba publiczna – Zabezpieczenie społeczne – Poważna choroba – Pojęcie – Opieka szpitalna – Pokrycie kosztów leczenia – Bezpośrednia pokrycie kosztów leczenia przez biuro ds. rozliczeń – Brak w DGE górnego limitu dla kosztów pobytu – Obowiązek wcześniejszego poinformowania ubezpieczonego o wygórowanej wysokości faktury)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Mario Alberto de Pretis Cagnodo i Serena Trampuz de Pretis Cagnodo (Triest, Włochy) (przedstawiciel: C. Falagiani, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, agents, A. Dal Ferro, adwokat)

Przedmiot sprawyŻądanie stwierdzenia nieważności decyzji odmawiającej zwrotu w wysokości 100% kosztów pobytu w szpitalu małżonki skarżącego.Sentencja wyrokuStwierdza się nieważność decyzji biura ds. rozliczeń w Isprze (Włochy), wynikającej z rozliczenia nr 10 z dnia 1 października 2009, o obciążeniu M.A. de Pretis Cagnoda kwotą 28 800 EUR z tytułu kosztów pobytu w szpitalu S. Trampuz de Pretis Cagnody uznanych za wygórowane.W pozostałym zakresie skarga zostaje oddalona.Komisja Europejska pokrywa całość własnych kosztów oraz całość kosztów poniesionych przez M.A. de Pretis Cagnoda i S. Trampuz de Pretis Cagnodę.